Folke Gullby föddes 1912 på en gård i byn Gullebo, Gärdserums socken i Kalmar län.

Föräldrarna var hemmansägaren Martin Svensson och hans hustru Gerda. Folke visade tidigt konstnärliga anlag. Som 6-åring skar han gubbar av rovor och under hela uppväxttiden ritade han flitigt. Inspiration fick han av Dorés illustrationer till Bibeln och bilderna i Allers familjejournal.


Fadernsberättelser om tomtar och troll gjorde strakt intryck. Under skolåren i

Åtvidaberg väcktes hans beundran för Zorn och Carl Larsson.

Deras verk fanns reproducerade i några nummer av Julstämning, som han funnit på farbroderns vind.


Som 18-åring reste Folke till Stockholm - fast besluten att bli konstnär.

Han började studera på Blombergs målarskola, där han stannade i två år.

Från 1932 försörjde han sig under fem år som illustratör och sagotecknare i John Bauers anda på Åhlén & Åkerlunds förlag.


Under några år tjänstgjorde han också som lärare Dels konst- och reklamskola.

Våren 1936 antogs han som elev vid Konstakademins etsarskola.


Hans lärare var Emil Johansson-Thor och Harald Sallberg. Efter avslutade

studier 1937 lämnade han Stockholm. Med ett par etsnålar som han

fått av Sallberg i bagaget återvände han hem till Gullebo, där han förblev verksam livet ut. Folke Gullby avled i Gullebo 1982.


Folke Gullby gjorde sig främst känd som skicklig grafiker. Parallellt med grafiken ägnade han sig åt teckningen. Livet på fädernegården, ladugården, stallet, de omgivande hagmarkerna och skogarna utgjorde hans käraste motivkrets.


Utmärkande för Gullby är den skarpa iakttagelseförmågan, den fina känslan för

atmosfär och ljus, stoffskildringen och hans tekniska skicklighet.

Han hade som få, förmågan att lyfta fram den enkla och vardagliga i ett poetiskt skimmer.


Folke Gullby. Teckningar och akvareller. Utställningskatalog 1988.

Kerstin Holmer.

Norrköpings Konstmuseum.