Åtvidabergs Bok & Tryck

Bokbindarmästare J.A. Wahlgren startade rörelsen på 1850-talet. 1913 utökades rörelsen samtidigt som namnet ändrades till Åtvidabergs Bokbinderi & Accidenstryckeri. Tryckeriet övertogs 1958 av Tage Svensson och Harald Pettersson. 1970 flyttades verksamheten till gamla mejeriet. 1979 flyttade tryckeriet till Gamla brandstationen som har varit tryckeriets plats fram till sista november 2016. Idag finns vi på Spårgatan 11 ( EttikettoPrintcom huset).


Verksamheten drivs idag av Thomas Liljegren och Gerth Svensson. De är släkt med de tidigare ägarna Jan Svensson och Harald Pettersson. Åtvidabergs Bok & Tryck AB är idag ett av Åtvidabergs äldsta företag som fortfarande är aktivt.


Under de senaste årtionden har metoderna för framställning av trycksaker förändrats avsevärt. Den snabba utvecklingen har satt fantastiska redskap i händerna på många användare, men för att få ett bra slutresultat krävs det både kunskap och yrkesskicklighet.


*text hämtad från Bok & Trycks hemsida

Åtvidabergs Bok & Tryck AB

Spårgatan 11

597 53 Åtvidaberg

Hemsida

bokotryck.se


Telefon

0120-100 40

070-540 81 99